Shkrim Akademik

Qa jav merr menja qe asht e domosdoshme merrni, :

mbarte-bart, apsolut-absolut, çertifikate- certifikate, proçes- proces, konçiz-konciz, ç’armatim-çarmatim, gadishmeri-gatishmeri, pergaditje-pergatitje,
Eseja eshte nje lloj shkrimi I shkurter qe ka ne baze faktin dhe jo trillimin. Eset dallohen ne formale dhe te mirfillta.
Eset mund ti ndajm ne ese: pershkruese, argumentuese, vlersuese, treguese.
Paragrafi eshte pjesa perqendruese e nje teksti te shkurter .
Paragrafet jane kater llojesh: tregues, pershkrues, shpjegues, bindes.
Paragrafi pershkrues pershkruan nje objekt, person, vend ose ngjarje.
Paragrafi shpjegues shpjegon nje send, ngjarje etj ose jep informacion. Ne te perfshihen faktet qe I nevojiten lexuesit per ta kuptuar subjektin.
Paragrafi bindes sherben per te shprehur nje opinion nje lidhje me nje send, ngjarje etj..

Sjkrimi akademik dallon nga ai artistik kryesisht nga qellimi, lloji I gjuhes se perdorur dhe struktura .
Fakti ne vetvete eshte I padebatueshem.
Fjalia faktike reflekton ekzistencen aktuale dhe ndodhshmerin e diçkaje.
Opinioni perben ate te cilen dikush beson, dhe kjo nuk eshte domsdoshmerisht e vertet thjesht sepse dikush e beson.
Perfundimi perben nje vezhgim ose konkluzion te bazuar ne nje fakt te caktuar apo nje grup faktesh.
Preferenca perben opinionin shprehes te shijes personale ate qe dikush pelqen ose nuk pelqen.
Shkrim I lir eshte nje aktivitet qe e detyron shkrimtarin te hedhe diçka ne leter pa u menduar.

Ese pershkruese
Ne ese pershkruese pershkruan nje ngjarje qe nuk e ke par pershembull pershkruan nje individ apo ndonje gje tjeter. Eseja pershkruese shkruhet ne veten e pare dhe te tret. Tezat ne esen pershkruese jane: hyrja, zhvillimi, perfundimi.
Ne hyrje shkruajm 2-3 paragraf me te cilen ka te beje tema. Pastaj tek zhvillimi shkruajm 5-8 paragraf apo me shum duke qene baza e tyre tek paragrafet hyres dhe ne perfundim shkruajm 1-2 paragraf me te cilet e permbledhim domethenjen e eses.

Ese kerkimore
Eseja kerkimore ose hulumtuese shtjellon argumenton nje teme te caktuar gjithsesi kerkon fakte argumentuese ten je trajtshme. Eseja kerkimore perfshin tri veta
Nga vete fjala ese kerkimore kuptojm kerkimin e shtjellimit te nje problem ne menyr sa me te mire dhe sa me te sakt, kerkimin e literaturave te ndryshme etj.
Kerkimin e literatures mund ta bejm ne: internet, media te shkruara dhe ne bibloteka (librat).
Per ta shkruar nje ese kerkimore duhet te kemi tri deshmi faktet, seksionet e argumentet dhe koha.
Si dhe si gjdo ese edhe eseja kerkimore ka hyrjen, zhvillimin dhe perfundimin.
Ne hyrje shkruajm 2-3 paragraf me te cilen ka te beje tema. Pastaj tek zhvillimi shkruajm 5-8 paragraf apo me shum duke qene baza e tyre tek paragrafet hyres dhe ne perfundim shkruajm 1-2 paragraf me te cilet e permbledhim domethenjen e eses.

Eseja shpjeguese
Eseja shpjeguese e cila spjegon, argumenton, sqaron dhe ofron fakte te mjaftueshme per nje teme, ngjarje apo studim te caktuar. Eseja shpjeguese varsisht nga tema mund te shkruhet ne te gjitha vetat, ashtu si edhe llojet e tjera te eseve. Kjo ese mund ti ket tri shtylla: hyrjen e cila ka nje paragraph prej 3-8 fjalish, zhvillimi I cili ka 3-5-8 paragraf dhe perfundimi 1 paragraf.
Zhvillimi I eses duhet te shkruhet ne process zingjiror .
Per ta shkruar nje ese shpjeguese duhet te shkruajm: daten, qellimin, vendin dhe rezultatin.
Eseja argumentuese
Eseja argumentuese ka per synim ta biind lexuesein se duhet bere dicka apo duhet kryer nje veprim.
Tezat kryesore ne esen argumentuese jan: Hyrja, Zhvillimi, Perfundimi. Ne hyrje shkruajm 2-3 paragraf ne te cilet ka te beje tema. Pastaj tek Zhvillimi shkruajm 5-8 paragraf apo me shum, duke qene baza e tyre tek paragrafet hyres. Dhe ne perfundim shkruajm 1-2 paragraf me te cilet e permbledhim domethenjen e eses.
Se pari duhet te propozosh nje ide qendrore ku do te mbeshtetesh idet e tjera. Celesi kryesor I kesaj eseje jane argumentet e sjella nepermjet fakteve reale.

Eseja vlersuese
Eseja vlersuese ka per synim te vlersoj permes fakteve dhe argumenteve, situaten a nje problem te caktuar si dhe te propozoj rruge dhe mundesi per te permisuar apo per te zhvilluar ne menyre progressive dhe te pranueshme problemin.
Ne hyrje shkruajm 2-3 paragraf me te cilen ka te beje tema. Pastaj tek zhvillimi shkruajm 5-8 paragraf apo me shum duke qene baza e tyre tek paragrafet hyres dhe ne perfundim shkruajm 1-2 paragraf me te cilet e permbledhim domethenjen e eses

 

Eseja dhe llojet e saj

Termi ese vjen nga Frengjishtja dhe do të thotë mundim,përpjekje për të shkruar.
Eseja është një lloj shkrimi i shkurtër që ka në bazë faktin dhe jo trillimin.
Çdo njeri mund të shkruaj ese,pra mund të shfaq opinionin rreth një teme a një fakti të caktuar.

Esetë dallohen në:
Formale ose të mirëfillta
dhe jo formale ose jo të mirëfillta.

Esetë e mirëfillta- dallohen nga zbërthimi logjik i temës nga saktësia e hollësi të argumenteve që sjell krijuesi nga thellësia e mendimit dhe maturia në opinionin e shfaqur.

Esetë jo të mirëfillta-trajtojnë temën në mënyrë të shkujdesur pa i dhënë shumë rëndësi argumentit ndonjëherë me nota humori.

Në bazë të temës që trajtohet mund të shkruhen esetë letrare,filozofike,historike,sociale etj.

Esetë mund t’i ndajmë në ese:
Përshkruese,shpjeguese,argumentuese,vleresuese.

Eseja narrative-rrëfen një ngjarje hap pas hapi (si sekuenca e një filmi).

Eseja përshkruese-pikturon me fjalë një skenë,një person,një ngjarje.

Eseja shpjeguese-shpjegon,informon,analizon,interpreton.

Eseja argumentuese-ka për synim të bind lexuesin duke sjell argumente e fakte të shumta, se një vendim që është marrë është i drejtë ose kërkon të bind lexuesin për pozicionin e duhur që ka mbajtur shkruesi mbi në çështje të debatueshme që ka trajtuar.

Eseja vleresuese-ka për synim të vlerësoj permes fakteve dhe argumenteve,situaten a një problem të caktuar si dhe të propozojë rrugë dhe mundësi për ta përmirësuar apo për ta zhvilluar në mënyrë progresive dhe të pranueshme problemin.

NDËRTIMI I ESESË

Eseja përbëhet nga hyrja,zhvillimi i përmbajtjes dhe mbyllja apo përfundimi.

Për ndërtimin e një eseje hartohet plani i cili zbërthen tri elementet kryesore të tij.

Për çdo çështje të planit duhet të jetë një paragraf ose paragraf korrespondues në trup.
Qëllimi i çdo paragrafi duhet të jetë i qartë i rënditur i skicuar.

Plani me të cilin ju filloni shkruhet në pika,kjo më pas duhet të mbulohet me fjali të ndara në paragraf.

HYRJA- Në një ese i tregon lexuesit se cila është tema ose fakti mbi të cilin do të shfaqet opinioni i shkruesit. Vetë titulli i esesë është hyrje.

Nësë titulli ju jep juve opcione hyrja e saj duhet të thotë se cilat opcione kini marrë.
Paragrafi i parë percakton llojin e esesë.
Çdo fjalë brënda paragrafit të parë sugjeron rreth temes.

 

Eseja eshte nje lloj shkrimi I shkurter qe ka ne baze faktin dhe jo trillimin. Eset dallohen ne formale dhe te mirfillta.
Eset mund ti ndajm ne ese: pershkruese, argumentuese, vlersuese, treguese.
Paragrafi eshte pjesa perqendruese e nje teksti te shkurter .
Paragrafet jane kater llojesh: tregues, pershkrues, shpjegues, bindes.
Paragrafi pershkrues pershkruan nje objekt, person, vend ose ngjarje.
Paragrafi shpjegues shpjegon nje send,  ngjarje etj ose jep informacion. Ne te perfshihen faktet qe I nevojiten lexuesit per ta kuptuar subjektin.
Paragrafi bindes sherben per te shprehur nje opinion nje lidhje me nje send, ngjarje etj..

Sjkrimi akademik dallon nga ai artistik kryesisht nga qellimi, lloji I gjuhes se perdorur dhe struktura .
Fakti ne vetvete eshte I padebatueshem.
Fjalia faktike reflekton ekzistencen aktuale dhe ndodhshmerin e diçkaje.
Opinioni perben ate te cilen dikush beson, dhe kjo nuk eshte domsdoshmerisht e vertet thjesht sepse dikush e beson.
Perfundimi perben nje vezhgim ose konkluzion te bazuar ne nje fakt te caktuar apo nje grup faktesh.
Preferenca perben opinionin shprehes te shijes personale ate qe dikush pelqen ose nuk pelqen.
Shkrim I lir  eshte nje aktivitet qe e detyron shkrimtarin te hedhe diçka ne leter pa u menduar.

Ese pershkruese
Ne ese pershkruese pershkruan nje ngjarje qe nuk e ke par pershembull pershkruan nje individ apo ndonje gje tjeter. Eseja pershkruese shkruhet ne veten e pare dhe te tret. Tezat ne esen pershkruese jane: hyrja, zhvillimi, perfundimi.
Ne hyrje shkruajm 2-3 paragraf me te cilen ka te beje tema. Pastaj tek zhvillimi shkruajm 5-8 paragraf apo me shum duke qene baza e tyre tek paragrafet hyres dhe ne perfundim shkruajm 1-2 paragraf me te cilet e permbledhim domethenjen e eses.

Ese kerkimore
Eseja kerkimore ose hulumtuese shtjellon argumenton nje teme te caktuar gjithsesi kerkon fakte argumentuese ten je trajtshme. Eseja kerkimore perfshin tri veta
Nga vete fjala ese kerkimore kuptojm kerkimin e shtjellimit te nje problem ne menyr sa me te mire dhe sa me te sakt, kerkimin e literaturave te ndryshme  etj.
Kerkimin e literatures mund ta bejm ne: internet, media te shkruara dhe ne bibloteka (librat).
Per ta shkruar nje ese kerkimore duhet te kemi tri deshmi faktet, seksionet e argumentet dhe koha.
Si dhe si gjdo ese edhe eseja kerkimore ka hyrjen, zhvillimin dhe perfundimin.
Ne hyrje shkruajm 2-3 paragraf me te cilen ka te beje tema. Pastaj tek zhvillimi shkruajm 5-8 paragraf apo me shum duke qene baza e tyre tek paragrafet hyres dhe ne perfundim shkruajm 1-2 paragraf me te cilet e permbledhim domethenjen e eses.

Eseja shpjeguese
Eseja shpjeguese e cila spjegon, argumenton, sqaron dhe ofron fakte te mjaftueshme per nje teme, ngjarje apo studim te caktuar. Eseja shpjeguese varsisht nga tema mund te shkruhet ne te gjitha vetat, ashtu si edhe llojet e tjera te eseve. Kjo ese mund ti ket tri shtylla: hyrjen e cila ka nje paragraph prej 3-8 fjalish, zhvillimi  I cili  ka 3-5-8 paragraf dhe perfundimi 1 paragraf.
Zhvillimi I eses duhet te shkruhet ne process zingjiror .
Per ta shkruar nje ese shpjeguese duhet te shkruajm: daten, qellimin, vendin dhe rezultatin.

Eseja argumentuese
Eseja argumentuese ka per synim ta biind lexuesein se duhet bere dicka apo duhet kryer nje veprim.
Tezat kryesore ne esen argumentuese jan: Hyrja, Zhvillimi, Perfundimi. Ne hyrje shkruajm 2-3 paragraf ne te cilet ka te beje tema. Pastaj tek Zhvillimi shkruajm 5-8 paragraf  apo me shum, duke qene baza e tyre tek paragrafet hyres. Dhe ne perfundim shkruajm 1-2 paragraf me te cilet e permbledhim domethenjen e eses.
Se pari duhet te propozosh nje ide qendrore ku do te mbeshtetesh idet e tjera. Celesi kryesor I kesaj eseje jane argumentet e sjella nepermjet fakteve reale.

Eseja vlersuese
Eseja vlersuese ka per synim te vlersoj permes fakteve dhe argumenteve, situaten a nje problem te caktuar si dhe te propozoj rruge dhe mundesi per te permisuar apo per te zhvilluar ne menyre progressive dhe te pranueshme problemin.
Ne hyrje shkruajm 2-3 paragraf me te cilen ka te beje tema. Pastaj tek zhvillimi shkruajm 5-8 paragraf apo me shum duke qene baza e tyre tek paragrafet hyres dhe ne perfundim shkruajm 1-2 paragraf me te cilet e permbledhim domethenjen e eses.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Google+

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Google+. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

w

Po lidhet me %s

Këtë e pëlqejnë %d blogues: